Pomôžme ľuďom z ulice. Bývanie je dôležitým krokom smerom k návratu do bežného života.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku bolo na Slovensku sčítaných 71 076 ľudí bez domova. Za 10 rokov ich počet vzrástol takmer trojnásobne.

Až 80% ľudí bez domova je „neviditeľných“. Stretávame ich denne v MHD, obchodoch, úradoch, v práci, škole, u lekárov… kdekoľvek. Možno ani netušíme, že prišli o strechu nad hlavou. Prespávajú v nocľahárni alebo priamo v teréne, mnohí chodia do práce, sú čisto oblečení a svojim zovňajškom a správaním nezapadajú do stereotypnej predstavy o človeku na ulici.

Od štartu do lepšieho života ich delí len tenká pomyselná stena – bývanie vo vlastnom. Aktuálne hľadáme 10 bytov na prenájom v Bratislava. Pomôžte nám, prosíme.

Ďakujeme 🖤

Spoznajte príbehy nájomcov