Zásady ochrany osobných údajov
Posledná aktualizácia 08Nov2023
Dátum účinnosti 08Nov2023

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady spoločnosti Depaul Slovensko N.O., Kapitulská 18, Bratislavský kraj 81414, Slovensko, email: david.stuller@depaul.sk, tel: +421909520530 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://ulicaniejedomov.sk ). (ďalej len služba„). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

Ako používame vaše informácie:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

Marketingové/propagačné účely

Administratívne informácie

Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme až po získaní vášho súhlasu, a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť konať inak.

Vaše práva:

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu david.stuller@depaul.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odhlásiť sa z priamej marketingovej komunikácie alebo profilovania, ktoré vykonávame na marketingové účely, môžete tak, že nám napíšete na adresu david.stuller@depaul.sk.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

Súbory cookie atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

Bezpečnosť:

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

Odkazy tretích strán a používanie vašich informácií:

Naše služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi tretích strán vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú lokalitu alebo službu, ktorá môže byť prístupná prostredníctvom odkazu v službe. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej lokality. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Úradník pre sťažnosti / ochranu údajov:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete napísať nášmu pracovníkovi pre sťažnosti na adresu Depaul Slovensko N.O., Kapitulská 18, e-mail: david.stuller@depaul.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vygenerované pomocou aplikácie CookieYes.