Pomôžte nám zdieľať myšlienku a výzvu a osloviť ľudí, ktorí by mali záujem prenajať byt alebo finančne podporiť Depaul alebo šíriť myšlienku kampane ďalej.

Stiahni si FB, Instagram a iné online vizuály charitatívnej kampane.

#ulicaniejedomov